Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 3/2019

Nghiên cứu-Trao đổi 
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật lãnh đạo và ý nghĩa của nó trong thời đại cách mạng hiện nay.
2. Đổi mới công tác vận động thanh niên của Đảng trong tình hình mới.
3. Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua Ái Quốc.
4. Xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
5. Xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
6. Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc với việc nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay .
7. Quan hệ Việt- Mỹ: Từ " cựu thù " tới quan hệ đối tác toàn diện.
8. Đào tạo phóng viên tiền phương ở Học viện Báo chí và Tuyên tuyền.
9. Gíam sát xã hội- cuộc chiến đầy thách thức.
10.Cơ chế xây dựng nhân vật biểu tượng trên báo chí truyền thông.
Thực tiễn- Kinh nghiệm 
11.Trở ngại trong đánh giá chính sách ở Việt Nam và những giải pháp khắc phục.
12. Giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
13. Lựa chọn và phân tích nội dung tin bài về tham nhũng trên báo chí.
14. Tác động của Thông tin trên báo mạng điện tử đến văn hóa ứng xử của thanh niên  Việt Nam hiện nay .
15. Vai trò của đội ngũ tri thức vùng Tây Bắc trong phát triển bền vững về văn hóa.
Thông tin - Tư liệu 
16.Chất nhân văn trong một số chương trình của Đài truyền hình Việt Nam.
17.Hoàng Vân - người viết lịch sữ bằng âm nhạc.
Nhân vật- Di sản 
18. Đền Trần Hưng Đạo- Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia .
19. Đền Cửa Ông, đền Cặp Tiên - khu di tích lịch lịch sử quốc gia đặc biệt
Chuông làng báo
20.Isao Takano- Nhà báo báo quả cảm
Sự kiện - Bình Luận
21.Hướng nghiệp hiệu quả để giúp thanh niên có đam mê và thành tựu 
Ảnh của bạn 
22.Nét dẹp bình dị trong lao động của phụ nữ Việt Nam 
Giới thiệu sách 
23.Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại 
24.Để viết phóng sự thành công
Thế giới trong lòng bàn tay 
25.Hillary lần đầu tiên xác nhận không tái tranh cử Tổng thống Mỹ.
26.Tìm thấy viên kim cương "khủng " nặng 100cara tại Nga 
27.Thêm bệnh nhân thứ 2 trên thế giới được chữa khỏi HIV. 
28.Bé trai nhỏ nhất thế giới xuật viện khỏe mạnh.
29.Cảnh báo đáng sợ về sức mạnh của tiểu hành tinh tiến về Trái Đất .
Hội thảo khoa học
Hội thảo khoa học: " Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử "
Hội thảo khoa học :" Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045"
​Hội thảo khoa học:" Vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay: Thực trạng và giải pháp : " Quản lý Nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam và Lào ".
Đề tài Khoa học :  gồm 4 đề tài  luận án tiến sĩ sau : 
-" Phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay".
-" Hoạt động tuyền thông của các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương tại Việt Nam".
-" Xây dựng đội ngũ trí bí thư- huyện trưởng ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay ".
-" Phát huy giá trị gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình văn hóa ở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay." 
 xem chi tiết https://ajc.hcma.vn/gioithieu/pages/tap-chi-ly-luan-chinh-tri-va-truyen-thong.aspx

ISSN: 
1859 - 1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia- Học Viện Báo chí&Tuyên Truyền
Từ khóa: 
Lý luận chính trị,truyền thông ,3/2019