Lập trình Prototype với Visual Basic

Tập sách đề cập ngắn gọn quản lý project và thiết kế phần mềm, nội dung gồm 3 phần: "Giới thiệu về tạo prototype", "Vòng đời của prototype", và "Kỹ thuật tạo prototype".

Tác giả: 
VN-GUIDE Tổng hợp và Biên dịch
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2003
Từ khóa: 
visual basic
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
498 trang - Khổ 14.5 x 20 cm
Giá: 
55.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
102.6