Lập Trình Mạng Trong Microsoft Windows

Quyển sách Lập trình mạng trong Windows nhằm giúp các bạn có một kiến thức lập trình sâu rộng về mạng trên trên các hệ điều hành windows khác nhau như 98, 2000 và, XP, với nội dung chính:
- NetBIOS
- Các nguyên tắc và giao thức mạng
- Cácnphương pháp I/O Winsock
- Các tuỳ chọn Socket và Ioctl
- Control Winsok Microsoft Visual Basic

Tác giả: 
KS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc
Năm xuất bản: 
2005
Từ khóa: 
lập trình mạng
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
591 trang - Khổ 16x24 cm
Giá: 
89.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
102.10