Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học

Hiện nay tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, khoa hóa học của các trường từ trung học cho đến đại học và tại nhiều nhà máy xí nghiệp ở nước ta đều có các phòng thí nghiệm hóa học. Các nhân viên làm việc trong các phòng thí nghiệm này thường xuyên phải tiếp xúc với các hóa chất. Trong khi tiếp xúc và làm việc, hàng ngày người lao động luôn luôn bị đe dọa bởi những mối nguy hiểm bắt nguồn từ nhiều hóa chất và những công việc mang tính nghề nghiệp trong phòng thí nghiệm, đặc biệt khi xảy ra các sự cố kỹ thuật hoặc những tai nạn. Trong số những sự cố và tai nạn đó, có những vụ do khách quan sinh ra. Nhưng có rất nhiều vụ xảy ra do yếu tố chủ quan của người lao động, do không nắm vững kỹ thuật an toàn lao động khi làm việc với các hóa chất hoặc coi thường, xem nhẹ, hoặc bỏ qua các kỹ thuật an toàn cần thiết.
Để giúp cho cán bộ và nhân viên các phòng thí nghiệm hóa học, học sinh - sinh viên và học viên của các trường có liên quan đến hóa học, có thêm các kiến thức kỹ thuật an toàn khi làm việc tại các phòng thí nghiệm hóa học, cuốn sách "Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học" được biên soạn. Nội dung cuốn sách đi thẳng vào các kỹ thuật an toàn khi tiếp cận những công việc được tiến hành trong các phòng thí nghiệm hóa học ở hầu hết các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất ở nước ta.

Tác giả: 
TS Trần Kim Tiến
Năm xuất bản: 
2001
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
339 trang - Khổ 13 x 19
Giá: 
30.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
1305
ISBN: 
5-543-846-15-2001
NXB: 
NXB Khoa học và Kỹ thuật