Kiến thức căn bản về máy tính cho Thư ký văn phòng: 47 bài thực hành xử lý văn bản

Tác giả: 
Đinh Quang Hai
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2006
Từ khóa: 
Kiến thức, căn bản,máy tính, Thư ký, văn phòng,47, thực hành, xử lý văn bản.
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
510 trang - khổ 14,5 x 20,5cm
Giá: 
56.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
102/18