Kỉ yếu Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh 1990- 1992

Tác giả: 
Phòng quản lý sở hữu công nghiệp, Ủy Ban KHKT Thành phố ( biên tập )
Năm xuất bản: 
1993
Từ khóa: 
Kỉ yếu, Hội thi, Sáng tạo, Kỹ thuật, Thành Phố, Hồ Chí Minh, 1990,1992
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
156 trang 13 x 19 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
508/VV-05- 0229

Tài liệu khác

Trang