Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 31 năm 2021

TIN TỨC SỰ KIỆN
1. Chương trình ươm tạo doanh nghiệp tạo tác động xã hội trực tuyến
2. Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu với tổng giải thưởng 23.000 USD
3. Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030: xác định rõ các định hướng đột phá
4. Hợp báo đổi mới Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng (TECHFEST HAIPHONG 2021)
KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
5. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2020
6. "Những thung lũng silicon" mới của Mỹ Latinh làm nổi bật tương lai đổi mới của khu vực
KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
7. Khung hoạch định và thực thi chính sách khởi nghiệp của UNCTAD: khung chính sách khởi nghiệp quốc gia

Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
khởi nghiệp
Tập tin: