Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 29 năm 2021

TIN TỨC SỰ KIỆN
1. Định hướng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bình Thuận
2. E-Logistics: Doanh nghiệp còn gian nan để chuyển đổi số
3. Grab được rót 375 tiệu USD
4. Startup CARRECT chăm sóc xe O2O ký biên bản ghi nhớ với công ty phân phối phụ tùng HANKOOK
KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
5. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: thúc đẩy liên kết nguồn lực trong và ngoài nước
6. Hệ sinh thái khởi nghiệp Đài loan (Trung Quốc) (P1)
KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
7. Bức tranh thị trường Edtech Việt Nam (P1)

Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
khởi nghiệp
Tập tin: