Khoa học và đổi mới sáng tạo Việt Nam2019

Giới thiêu nội dung sách 
Kế thừa nội dung của các cuốn sách đã xuất bản trong những năm trước đồng thời cập nhật những xu hướng hoạt động mới, sách " Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019" gồm 4 phần chính:
- Tình hình chung: Giới thiệu bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như tổng hợp chung về các hoạt động quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2019.
- Chương 1. Nghiên cứu và phát triển : Giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ( nhân lực,đầu tư )
- Chương 2. Đổi mới  sáng tạo: Giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Chương 3. Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Trình bày những đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: 
Ban biên soạn : TS. Trần Đắc Hiến( chủ biên) - ThS Đào mạnh Thắng- ThS Vũ Anh Tuấn - ThS Trần Thu Hà- ThS Võ Thi Thu Hà- ThS Nguyễn Phương Anh ... ...
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
tháng 6/2020
Từ khóa: 
Khoa học, đổi mới ,sáng tạo, Việt Nam,2019
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
165 trang- Khổ 16 x 24cm
Giá: 
Sách không bán
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
01.2020