Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 61- số 3/2019- B

Khoa học tự nhiên 
1.Động đất Mường Ẳng( M=3,9) ngày 08/01/2018 và Động đất Điện Biên Đông ( M=4,3) ngày 09/01/2018.
2. Xác định vị trí phân loại mẫu Alocasia sp. thu thập ờ Xuận Sơn( Phú Thọ ) trên cơ sở phân tích 3 vùng gen matK, petD và trnY- trnE.
3.
Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất cho huyện Văn Yên , tỉnh Yên Bái .
4. Giải pháp tích hợp viễn thám và GIS trong giám sát xâm nhập mặn sông Cửu Long.
5. Nghiên cứu tính chất nhiệt của tấm dán composite trên nền giấy bucky và polyaniline.
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
6.Nghiên cứu thực hiện hiệu quả cường dầm bê tông bị nứt bằng vật liệu tấm sợi các bon CFRP.
7. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện biên và kích thước vùng nghiên cứu đến kết quả dự báo và phân tích tai biến địa chất trong xây dựng công trình ngầm khi sử dụng phương pháp số.
8.Giải pháp xả bùn cát bằng cửa phai giữa dòng chính, ứng dụng cho công trình đập dâng vùng Tây Bắc.
9. Nghiên cứu xây dựng mô hình thống kê để tối ưu quá trình agglomerat hóa ứng dụng trong hòa tách đống quặng urani.
10.Nghiên cứu phát triển hệ thống bảo vệ catôt bằng dòng diện ngoài chống ăn mòn vỏ tàu biển.
11. Tối ưu hóa thành phần môi trường lên men chủng Bacillus subtillis DB104 thu nhận peptide kháng khuẩn tái tổ hợp bằng phương pháp đáp ứng bề mặt.
12. Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite polyaniline ứng dụng cho cảm biến sinh học.
13. Một số điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tách chiết Lentinan từ nấm hương khô Việt Nam .
Xem chi tiết http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
khoa học , công nghệ, Việt Nam, 3, 2019, 61,B

Tài liệu khác

Trang