Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 5/2019 quyển B

Khoa học Y- Dược 
Tình trạng vi khuẩn mang gen ESBL trên người khỏe mạnh tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Nghiên cứu quá trình giải phóng thuốc quinin sulfat từ vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan/quinin sulfat.
Bào chế gel vi nhũ tương từ cao khô Rau đắng đất
[Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC., Molluginaceae].
Định loài ấu trùng Gnathostoma spp. từ ký chủ trung gian thứ 2 bằng phương pháp sinh học.
Khảo sát hiệu ứng của hỗn hợp selen nano/oligochitosan và Spirulina platensis đến số lượng bạch cầu ở chuột.
Khoa học Nông nghiệp 
Nuôi cấy in vitro đốt thân cây Xạ đen (Ehretia asperula Zollinger et Moritzi). 
Ảnh hưởng của môi trường khoáng và chất kháng vi sinh vật trong nhân giống in vitro Thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata Thunb.).
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng nhân giống hữu tính cây Xạ can (Belamcanda chinensis (L.) DC.).
Xác định khoảng cách cắt thích hợp cho cây thức ăn xanh Moringa oleifera ở năm thứ nhất.
Đánh giá sự biến đổi chất lượng của tôm sú nhằm xác định hạn sử dụng bằng các phương pháp bảo quản khác nhau. 
Đánh giá khả năng chịu hạn và một số chỉ tiêu sinh hóa của các dòng ngô chuyển gen ZmDREB2A trong điều kiện hạn nhân tạo ở giai đoạn cây con.
Đặc điểm di truyền trình tự loài lan Hài hồng Paphiopedilum delenatii đặc hữu Việt Nam.
xem chi tiết http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2019&no=10

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
tạp chí, Khoa học , công nghệ , Việt Nam , 5/2019 , tập 61 quyển B

Tài liệu khác

Trang