Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 5/2019 (722) quyển A

Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam
Thích nghi và hỏng dẻo kết cấu chịu tải trọng thay đổi.
Virus cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1 - Mối tương tác giữa người và động vật trong giai đoạn 2003-2010.
Phát triển kỹ thuật tổng hợp hạt nano chất lượng cao.
Đồng bằng sông Hồng và vấn đề liên kết vùng về KH&CN.
Phát triển AI ở Việt Nam: Cần tập trung vào những vấn đề của chính người Việt. 
Tập đoàn Lộc Trời: Ứng dụng KH&CN đưa hạt gạo của người Việt vươn tầm thế giới.
Nafoods Group: Đổi mới sáng tạo là động lực để phát triển.
Diễn đàn khoa học - công nghệ 
Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp: Một số vấn đề cần quan tâm.
Tương lai nền kinh tế số Việt Nam.
FinTech trong hệ sinh thái khởi nghiệp: Những yếu tố quyết định và hàm ý cho Việt Nam.
Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ.
Khoa học -Công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước phục vụ sản xuất và xây dựng nông thôn mới.
KH&CN Hà Nội: Những đóng góp quan trọng cho phát triển KT-XH.
Hiệu quả từ các dự án nông thôn miền núi được thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi. 
Sóc Trăng: Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng kết quả của các đề tài/dự án KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Khoa học và đời sống
Vi tảo - Sinh vật nhỏ bé nhưng có vai trò to lớn trong đời sống.
Da điện tử tự phục hồi có thể giải quyết nguy cơ về rác thải điện tử?
Khoa học và Công nghê nước ngoài.
Hình ảnh lỗ đen M87*: “Cơn địa chấn” khoa học toàn cầu.
Công nghệ sinh thiết lỏng trong sàng lọc phát hiện sớm các loại ung thư.
xem chi tiết http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2019&no=9

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
tạp chí, Khoa học , công nghệ , Việt Nam , 5/2019 (722) quyển A

Tài liệu khác

Trang