Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4/2019 (721) quyển A

Diễn đàn Khoa học- Công nghệ 
Toán học thời 4.0.
Nâng cao trình độ trình độ công nghệ của các ngành, lĩnh vực ưu tiên thông qua hoạt động nhập khẩu công nghệ.
Thúc đẩy cải tiến năng suất doanh nghiệp thông qua thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất.
Giải pháp nào cho giao thông thông minh và bền vững tại Việt Nam ?.
Công nghiệp hóa dầu : Xu thế trên thế giới và nhu cầu phát triển ở Việt Nam.
Kinh nghiệm xuất bản bài báo khoa học quốc tế.
Nghiên cứu lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị.
Khoa học- Công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt- Nơi ươm  mầm những nghiên cứu về năng lượng hạt nhân của đất nước.
Nafosted góp phần thúc đẩy năng lực KH&CN quốc gia.
Tiên phong ứng dụng công nghệ cao để phát triển ngành Thủy sản bền vững.
Phòng chống đá lở, đá rơi bằng lưới thép cường độ cao chống ăn mòn.
Công nghệ mạng phân phối  nội dung CDN- Xu hướng tất yếu trong phát triển truyền hình số. 
Khoa học và đời sống
Công nghệ đột phá mở ra nhiều hy vọng cho các bệnh nhân tiểu đường.
Phát điện nhờ pin mặt trời và phát điện mặt trời tập trung 
Lợi ích của đậu tương lên men "natto" và vai trò của enzyme Nattokinase.
Biến rác thải nhựa thành nhiên liệu sạch.
KH&CN nước ngoài 
10 công nghệ đột phá năm 2019.
Sự sống dưới lớp băng Nam Cực .
Chế tạo keo dán sinh học từ các hợp chất thiên nhiên.
xem chi tiết http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
2 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
tạp chí, Khoa học , công nghệ , Việt Nam , 4/2019 (721) quyển A

Tài liệu khác

Trang