Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh số 3/ 2018

Nghiên cứu - trao đổi 
Một số kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnhTràVinh giai đoạn 2013-2017.
Công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 
Kết quả thử nghiệm  nuôi tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei) theo hình thức siêu thâm canh tại tỉnh Trà Vinh.
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở tỉnh Trà Vinh.
Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng quá trình xâm nhập mặn tỉnh Trà Vinh  theo các kịch bản biến đổi khí hậu . 
Nghiên cứu hệ thống tự làm mát mái tole nhà và nung nước  phục vụ sinh hoạt .
Ngành và sản  phẩm  công nghiệp chủ lực  tỉnh Trà Vinh  đến năm 2020 .
Nghiên cứu tổng hợp xà phòng lưu niệm từ các chế phẩm tự nhiên .
Hiệu quả từ mô hình canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển tỉnh Trà Vinh.

ISSN: 
1859 - 3488
Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Từ khóa: 
Khoa học và Công nghệ , Trà Vinh , 3/2018