Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình số 2-2020

Trong số nầy :
1.Khảo sát doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu trong lĩnh vực chế biến cây dược liệu.
2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa bình 60 năm, xây dựng và phát triển.
3. Cam Cao Phong chất lượng cao tại hợp tác xã 3T
4. Chuỗi sản xuất chanh  leo theo mô hình liên kết 4 nhà tại tỉnh Hòa Bình.
5. Tân Lạc xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng.
6. Sở Khoa học và công nghệ sẻ chia khó khăn trong mùa dịch Covid 19.
7. Nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP ) tỉnh Hòa Bình năm 2020.
8. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình.
9. Nghiêm thu đề tài : " Nghiên cứu xây dựng phần mềm kiểm phiếu đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020- 2025"
10. Khu chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao.
11.Kim Bôi: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng hóa- Hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế.
12.Hướng dẫn tối ưu thiết lập cửa hàng zalo shop.

ISSN: 
1859-2236
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
Từ khóa: 
Khoa học,Công nghệ, Hòa Bình, 2,2020