Khoa học và công nghệ thế giới - Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang là trung tâm của những chính sách công nghiệp mới ở hầu hết các nước phát triển cũng như đang phát triển. Nó không những giúp các nước khôi phục sau khủng hoảng, duy trì hay nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất và chất lượng hàng hóa, dịch vụ, tạo động lực cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững, mà còn góp phần giải quyết các thách thức lớn của xã hội và môi trường.
Việc nhận thức được vị trí và vai trò cũng như xu hướng chính sách khoa học, công nghệ và sự đổi mới sáng tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, với hàng loạt các hiệp định thương mại như Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)... Đồng thời, việc nắm bắt các xu thế phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thế giới cũng như kinh nghiệm của các nước sẽ giúp chúng ta thực hiện thành công Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như xu hướng chính sách trên thế giới hiện nay, Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng giới thiệu cuốn sách "Khoa học và công nghệ thế giới - Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo". Nội dung cuốn sách được trình bày trong ba chương:
Chương 1, trình bày về các xu thế chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Chương 2, tập trung cho kỹ năng đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo kỹ năng cho đổi mới sáng tạo.
Chương 3, đề cập đến hiện trạng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các nước điển hình trên thế giới, trong đó có những vấn đề "nóng" về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của những nước này.

Tác giả: 
Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Năm xuất bản: 
2017
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
276 trang - Khổ 16 x 24
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
2107
ISBN: 
978-604-67-0863-6
NXB: 
NXB Khoa học và Kỹ thuật