Khoa học và công nghệ Bình Định số 9/2018.

Những vần đề chung
Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình hành động của tỉnh Ủy về phát triển KH&CN 
Sáng tạo máy chấm, khứa ông tiêm 5 trong một 
Phù Cát : Hướng đến nông nghiệp sạch 
Tư nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng.
Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN 
Sản xuất thử nghiệm nước giải khát đóng chai từ nấm Linh chi 
BIDIPHAR ứng dụng công nghệ cách ly trong sản xuất thuốc điều trị ung thư 
Dạy và học toán, lý, hóa tại trường THPT qua mô hình đào tạo trực tuyến e-Learning .
Khoa học xã hội - nhân văn 
Bảo tàng tổng hợp Bình Định với công tác quản  bá những  di sản văn hóa  phi vật thể tiêu biểu .
Tình tiết mang tính tượng trưng, huyền thoại trong tuồng .
Tin hoạt dộng KHCN 
Tin Internet 

ISSN: 
1859-0047
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
Từ khóa: 
Khoa học , công nghệ , Bình định, 9/ 20018