Khoa học và công nghệ Bình Định số 06-2019

Những vấn đề chung
50 năm thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh( 1969-2019); Mãi mãi soi đường chúng ta đi !.
5 đặt hàng của Thủ tướng với Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tọa đàm nhân Ngày KH&CN Việt Nam 18.5, năm 2019: Chưa có sự gắn kết giữa nhà nghiên cứu, nhà nước và doanh nghiệp.
TS Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Định:" Nhìn chung các mục tiêu của Chương trình hành động đề ra đều có khả năng đạt và vượt".
Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất gà giống.
Nghiên cứu- Ứng dụng KHCN
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời tiết và dự báo cây mai vàng nở hoa đúng Tết tại An Nhơn- Bình Định.
Xử lý hóa chất làm giảm tác hại của mặn đến giống lúa D9V108.
Sản xuất than và giấm gỗ sinh học tại Bình Định.
Thực trạng về trình độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh.
Khoa học xã hội - nhân văn
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn văn Tố ( 5/6/1889-5/6/2019): Chân dung một trí thức yêu nước.
Giá trị đặc sắc của hai tượng voi thành Chà Bàn.
Một số hiện vật điêu khắc đá Champa tại phế tích Thập Tháp.
Tin hoạt động KH&CN 
Sở KH&CN tỉnh Bình Định: Sáp nhập 4 đơn vị còn 2 đơn vị sự nghiệp.
Hội thi Sáng tạo nhà nông tỉnh Bình Định năm 2018: Giải nhất cho giải phápTrồng chăm sóc cây thanh long ruột đỏ.
Chế tạo thiết bị điện di mao quản phân tích một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm.
Đã cho sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá rô đầu vuông thành công ở Bình Định.
Triển lãm ảnh Chiến thắng Điện Biên Phủ 65 năm .
Tin internet

ISSN: 
1859-0047
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định
Từ khóa: 
Khoa học,công nghệ, Bình Định, 06-2019