Khoa học và công nghệ Bình Định số 04/2020

Những vấn đề chung
Một số kết quả thực hiện Chương trình hành động Tỉnh ủy về KH&CN ( 2016-2020).- TL ( biên tập )
Sự phát triển mạnh mẽ của một doanh nghiệp KH&CN - Trần Đình Chương.
Đóng góp của năng  suất các yếu tố tổng hợp ( TFP) vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định- Phan Ngọc Anh .
Nghiên cứu ứng dung KH&CN  phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh - Phan Thị Bích Hạnh.
Bình Định: Nhìn lại công tác đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ năm 2019- Nguyễn Ngọc Hóa.
Viện nghiện cứu khoa học và Giáo dục liên ngành ( IFIRSE),tại Bình Đinh: Tham gia  thí nghiệm vật lý hạt cơ bản, được đăng tạp chí NATURE- TL( tổng hợp ).
Nghiên cứu - Ứng dụng
Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh tay chân miệng tại Bình Định năm 2017-2019- Vũ Tuấn Anh.
Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo học chế  tín chỉ ở khối ngành kinh tế- ThS. Bùi Ngọc Mai Phương.
Khoa học xã hội- nhân văn
Dấu ấn thời kỳ Hùng Vương trên đất Bình Định- Nguyễn Viết Tuấn.
Các mô hình  nhân vật tiêu biểu trong tuồng- Thục Nương
Tin hoạt động Khoa học công nghệ
Tin internet

ISSN: 
1859-0047
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định
Từ khóa: 
Khoa học và công nghệ Bình Định số 04/2020