Khoa học và công nghệ Bình Định số 03/2019

Những vấn đề chung
Kỉ niệm 44 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975): Cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân và dân ta.
Nhân lực trình độ được hưởng chính sách ngày càng tăng.
Sau 3 năm trồng cây Mai công nghệ cao.
Cho sinh sản 2 giống heo ngoại thuần York shire và Landrace.
Cây dừa xiêm trên đất cát.
Triển vọng từ mô hình trồng bưởi da xanh 
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Định năm 2019.
Nghiên cứu - ứng dụng KHCN
Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của các giống hoa đồng tiền tại làng hoa Bình Lâm.
Kết quả nghiên cứu thực nhiệm sinh sản nhân tạo và ương cá dìa bông giai đoạn cá bột 1 ngày tuổi đến cá giống 120 ngày tuổi  tại Bình Định.
Kết quả áp dụng kỹ thuật GIL-VERNET cải tiến trong phẫu thuật lấy sỏi san hô thận .
Khoa học xã hội - nhân văn 
Độc đáo tượng sư tử đất nung tại phế tích tháp Lai Nghi
Thêm phát minh mới về đạn thần công thời Tây Sơn.
Tin hoạt động ngành 
Có 376 đối tượng hưởng chính sách nhân lực trình độ cao trên 5 tỷ đồng .
Sản xuất thử nghiệm nước uống Linh Chi đóng chai quy mô công nghiệp tại Bình Định.
Hệ thống đạo tạo trực tuyến các môn toán, lý, hóa.
Tin Internet
Chương trình trọng điểm quốc gia về công nghệ 4.0 của Việt Nam.
Kỹ thuật tạo giống lúa cao cây, năng suất 30 tấn /ha.

ISSN: 
1859-0047
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học công nghệ Bình Định
Từ khóa: 
Khoa học, Công nghệ ,Bình Đinh, 03/ 2019