Khoa học công nghệ Việt Nam tập 61 số 02-2019 quyển B

Khoa học Y-Dược
Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư trực tràng.
Nhìn lại chỉ định phẫu thuật cắt chỉnh xương hàm mặt không chỉnh nha trước mổ nhân 2 trường hợp lâm sàng.
Ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR phát hiện mất đoạn AZF ở bệnh nhân vô sinh nam không có tinh trùng.
Xây dựng công thức nhũ tương xịt  họng chứa eucalyptol.
Nghiên cứu tác dụng của dịch chiết cây Hạ khô thảo nam [Blumea lacera (Burn.f.)DC] trên chuột bị gây suy thận mạn bởi adenine.
Đánh giá hàm lượng 20-hydroxyecdysone các loài cây thuốc ở vườn quốc gia Tam Đảo và vùng đệm.
Khoa học Nông nghiệp 
Tuyển chọn giống lúa ( Oryza sativa L.) chịu mặn sodic cho vùng ĐBSCL
Chọn giống ngô kiểu cây mới cho trồng mật độ cao.
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nuôi cấy in vitro tới khả năng kháng nấm Neoscytalidium dimidiatum của chủng Bacillus velezesis YMĐ1
Khảo sát sự tích lũy nitrat trong rau muống( Ipomoes aquatica) và cải xanh ( Brassica juncea L.) khi tưới bằng nước thải từ hầm ủ biogas
Hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi giống vịt biển 15- Đại Xuyên sinh sản 
Nghiên cứu đa dạng di truyền của đạon gen matK ở một số nguồn gen nhãn Việt Nam.
xem chi tiết http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn

 

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
khoa học , công nghệ, Việt Nam, 02, 2019, 61,B

Tài liệu khác

Trang