Khoa học công nghệ Việt Nam số 10 năm 2018 tập 60 quyển B

Khoa học tự nhiên 
Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến cấu trúc CeO2  dạng bông hoa chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt .
Nghiên cứu xác định sự bổ cấp từ nước sông Hồng cho tầng chứa nước Pleistocen khu vực phía nam Hà Nội .
Khảo sát một số đặc tính sinh học của chủng xạ khuẩn biển có khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh.
Thành phần loài và phân bố của động vật không xương sống cỡ lớn ven bờ ở Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. 
Phân bố địa lý của họ Tắc Kè Gekkonidae ở miền Bắc Việt Nam: Vai trò của sông Hồng là biên giới tự nhiên .
Một số giải pháp về quy hoạch sử dụng đất và phát triển trồng cỏ làm thức ăn xanh cho trâu bò ở tỉnh Hà Giang.
Khoa học kỹ thuật và Công nghệ 
Ứng dụng phương pháp điện di mao quản trong kiểm soát chất lượng thực phẩm bổ sung amino a xit mạch  nhánh .
Kết hợp Ag vào vât liệu khung hữu cơ kim loại  Zr-CPEB nhằm gia tăng hoạt tính  xúc tác điện cho phản ứng sinh khí hydro .
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trao đổi ion từ nhựa thải bằng phản ứng sulfo hóa dạng đồng thể , ứng dụng loại bỏ Cr3+  trong môi trường nước .
Nghiên cứu chế tạo vât liệu mang vi sinh vật dạng chuyển động từ đá thủy tinh ứng dụng trong hệ bùn hoạt tính để xử lý nước thải sinh hoạt .
Khảo sát một số điều kiện chế tạo màng lọc polyme sợi rỗng bằng phương pháp đông tụ đảo pha.
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới quá trình xử lý 2,4-D và 2,4,5-T trong dung dịch bằng Feo  nano.
Nghiên cứu cải tiến bả gián dạng gel Cobamid 7.5 RB để tăng tính bền trong điều kiện thường .
Đánh giá sự biến đổi chất lượng của sản phẩm thịt lợn mát và thịt lợn ấm trong thời gian bảo quản.

Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
khoa học công nghệ Việt Nam , tâp 60 , số 10/ 2018, quyển B

Tài liệu khác

Trang