Khoa học Công nghệ Tiền Giang Xuân 2019

Nội dung gồm 
1.Kết quả hoạt động ngành khoa học và công nghệ năm 2018.
2.Phát triển du lich sinh thái biển Tiền Giang bền vững.
3. GLOBALG.A.P và những cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam.
4. Hệ Thống Lahay về đăng ký quốc tế kiểu đángcông nghiệp.
5. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển nông thôn Đồng bằng sông Cửu long:Từ thực tiễn đến chính sách.
6.Mô hình trồng dưa lưới áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác cải tiến tại huyện Quảng Xương , tỉnh Thanh Hóa.
7. Dung dịch dinh dưỡng trong canh tác rau ứng dụng công nghệ thủy canh.
8. Hoạt động dịch vụ torng lĩnh vực thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang.
9.Hiệu quả cây sầu riêng trên đất phèn và những điều cần biết.
10.Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý.
11.Tiền Giang ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.
12.Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2018.  
13.Khảo sát tình trạng gây ô nhiễm môi trường và phát tán các vi khuẩn đề kháng đối với kháng sinh từ chất thải của các cơ sở chăn nuôi heo và đề xuất giải pháp khắc phục.
14. Kết quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
15. Công tác thanh tra- Một năm nhìn lại.
16. Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2018.
17. Tăng cường tiếp cận cuộc CMCN 4.0 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng ĐBSCL.
18.Khí canh trụ đứng- Giải pháp mới cho nông nghiệp xanh.
19. Thiết bị cho tôm ăn tự động.
20.Ông chủ nhỏ khởi nghiệp thành công nhờ đam mê sáng tạo.
21. Làng nghề bánh tét, bánh in, kẹo chuối - Ngọt ngào hương vị Tết.
22. Làng nghề bánh tráng mang đậm hương vị Tết quê.
23. Trải nghiệm và khám phá một số mô hình sáng tạo tại khu du lich Điền Lan Thôn Trang.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
Từ khóa: 
Khoa học, Công nghệ ,Tiền Giang, Xuân 2019