Khoa học Công nghệ Tiền Giang 5/2019

Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5
18/5/1963 - Ngày truyển thống ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Vai trò của KH&CN phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển KT-XH.
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN: " Kế thừa và phát huy những thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ".
Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2018.
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và công nghệ Việt Nam - Kết quả của Tiền Giang qua 3 lần tham dự.
Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.
Những tấm gương sáng trong nghiên cứu thiết bị dạy học.
Vấn đề hôm nay
Khởi nghiệp thanh niên - đôi điều trăn trở.
Trường Đại học Tiền Giang nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.
Tiền Giang với Chương trình mỗi xã một sản phẩm .
Tiền Giang: Khai thác thủy sản sau 25 năm nhìn lại.
Diễn đàn khoa học- công nghệ 
Phát triển triển du lịch tỉnh Tiền Giang trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Từ nghiên cứu đến sản xuất
Nâng cao giá trị sản xuất cho cây sả tại Tiền Giang.
Hiệu quả chăn nuôi từ ứng dụng kết quả của các đề tài khoa học.
Chuyển giao và nhân rộng phương pháp thiến bò đực không chảy máu bằng kềm cải tiến.
Văn bản, chính sách mới về KH&CN
Điểm mới của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Quy định mới về  thực hiện hoạt động sáng kiến.
Nhiệm vụ KH&CN 
Nghiên cứu sự lưu hành các serotype Streptococcus suis trên heo tại tỉnh Tiền Giang.
Tin hoạt động
Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019.
Hội nghị quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ năm 2019.
Công nghệ mới - sản phẩm mới  
Đa dạng hóa các mô hình trồng rau khí canh .
Học sinh cấp III đam mê nghiên cứu khoa học với giải pháp: "Xà phòng diệt khuẩn từ dây vác"
Tiền Giang : Ương giống tôm càng xanh toàn đực từ ấu trùng lên post 15
Sinh sản thành công cá Cóc (Cyclocheilichthys enoplos), đối tượng cá bản địa có giá trị kinh tế cao hiện nay.
Hạn chế dị hình khi ương cá tra giống.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
Từ khóa: 
Khoa học, công nghệ , Tiền Giang, 5/2019

Tài liệu khác

Trang