Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ năm 2019

Mục lục
1. Xác định và đề xuất các giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của TP . Cần Thơ.
2.Ứng dụng kỹ thuật giảm đau trong chuyển dạ bằng gây tê ngoài màng cứng liên tục với thuốc levobupivacaine phối hợp với fentanyl tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt.
3. Tuyển chọn chủng Bacillus subtilis bản địa có hiệu quả trong phòng trị bệnh  đường tiêu hóa trên gà.
4.Phân lập và tạo sản phẩm sinh học nấm rễ (arbuscular mycorhiza) giúp cây trồng đối kháng với nấm bệnh và đáp ứng được điều kiện bất lợi của mội trường canh tác.
5. Xây dựng mô hình sàn xuất giống cá lóc(channa striata) torng ao mương vườn  tại phường Tân Phú, quận cái Răng, thành phố Cần Thơ.
6.Hiệu quả của phối hợp bupivacaine với sufentanil và morphine trong tê tủy sống mổ lấy thai.
7.Phát triển mô hình kinh tế hộ cho hộ nghèo và cận nghèo tại quận Cái răng, thành phố Cần Thơ.
8.Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm tại quận Thốt Nốt.
9.Xây dựng chuỗi sản xuất sạch từ gieo trồng đến bảo quản rau ăn lá tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
10. Tuyển chọn các vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh  học nhầm kiểm soát bệnh cháy lá, bệnh đốm vằn và bệnh cháy bìa lá trên lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
11. Giải pháp nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở thành phố Cần Thơ.
12. Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào cây quýt Đường quy mô nông hộ ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
13. Thiết kế chế tạo công nghệ chép hình CNC phục vụ ngành cơ khí phụ trợ thành phố Cần Thơ.
14. Hoàn thiện hệ thống sản xuất giống hoa phong lan bằng kỹ thuật nuôi cấy mô, thủy canh, khí canh.
15. Tác động của những hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó.
16. Giải pháp tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu ngành công nghiệp thành phố cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
17. Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng cơ sở trực thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc thành phố Cần Thơ.
18. Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGAP tại thành phố Cần Thơ.
19. Giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
20. Nghiên cứu quy trình canh tác cây mè có năng suất cao phục vụ cho việc luân canh với cây lúa ở thành phố Cần Thơ.
 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Cần Thơ
Từ khóa: 
Kết quả, nhiệm vụ, khoa học, công nghệ ,thành phố Cần Thơ,2019