Hướng dẫn thực hành Internet cho mọi người

Nội dung sách gồm 5 chuyên mục :
Chuyên mục 1: Những vần đề cơ bản về Internet
Chuyên mục 2: Internet với thương mại điện tử
Chuyên mục 3: Các địa chỉ phổ biến của Internet
Chuyên mục 4: Thiết kế trang Web
Chuyên mục 5 : Thực hành Nối kết Internet trong Windows XP

Tác giả: 
Trần Hoàng Phương
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2002
Từ khóa: 
internet
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
650 trang - Khổ 16 x 24 cm
Giá: 
88.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
102.05