Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Nội dung sách gồm 2 phần lớn
Phần thứ nhất:" Ghi sâu lời dạy của người", tập hợp những bài viết chân tình, giản dị, súc tích và sâu sắc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.
Phần thứ hai: "Bác Hồ - tấm gương mẫu mực vể đạo đức  cách mạng" bao gồm những bài nói và viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các nhà nghiên cứu khoa học; những hồi ký, chuyện kể của cán bộ, nhân dân ta, bè bạn nước ngoài về Chủ Tịch Hồ Chí Minh và đạo đức tác phong làm việc của Người.

Tác giả: 
Biên tập : Nguyễn Cường Dũng- Vũ Thị Kim Hải - Phùng Thị Mỹ
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2004
Từ khóa: 
Học tập, đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
599 trang- khổ 19x 27cm
Giá: 
270.000đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
50802

Tài liệu khác

Trang