Dược lý tuổi già

Nội dung sách gồm 6 chương :
Chương 1 : Những biến đổi cấu trúc, sinh hóa và chức năng trong cơ thể khi già .
Chương 2: Dược động học và dược lực học, đặc thù của các dược chất trong cơ thế người già .
Chương 3: Triển vọng của việc sử dụng các nguyên tố vi lượng trong môn bệnh học tuổi già .
Nghiên cứu hoạt tính dược lý của các liều sinh vật đồng và mangan trong thí nghiệm trên các động vật thuộc lứa tuổi khác nhau.
Tiền đề sử dụng nguyên tố vi lượng trong thành phần các chế phẩm chữa bệnh tuổi già .
Hoạt tính dược lý của orkomin trong các thí nghiệm trên động vât lứa tuổi khác nhau.
Hiệu quả sử dụng orkomin trên lâm sàng .
Chương 4: Cở sở của việc sử dụng các chế phẩm chữa bệnh tuổi già để phòng ngừa và điều trị bệnh già trước tuổi .
Chương 5 : Cơ sở của việc sử dụng các chế phẩm chữa bệnh tuổi già trước và sau phẩu thuật 
Chương 6: Sử dụng các chất kich thích sinh học trong môn bệnh học tuổi già .

Tác giả: 
V.I.Zapadniuk- GS Đặng Hanh Khôi dịch - Biện tập: Phùng Lan
Năm xuất bản: 
1985
Từ khóa: 
Dược lý , tuổi già
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
208 trang - khổ 15 x 22 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
399