Định hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tác giả: 
GS,TS Phạm Tất Dong (chủ biên)
Năm xuất bản: 
2001
Từ khóa: 
Định hướng,phát triển ,đội ngũ, trí thức, Việt Nam , công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
02
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
356 trang - khổ 13 x 19cm
Giá: 
24.500đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
506/VV05 -0077 và 0228

Tài liệu khác

Trang