Điều trị điện trên huyệt

Phương pháp điều trị điện trên huyệt (châm điện) là một hình thức châm cứu đang được dùng rộng rãi ở nước ta. Để góp phần nâng cao chất lượng sử dụng phương pháp điều trị trên huyệt, chúng tôi viết tài liệu này trên cơ sở kinh nghiệm của mình, kết hợp với sự tiếp thu kinh nghiệm trong nước và ngoài nước. Sách viết cho các y , bác sĩ chuyên khoa châm cứu ở các bệnh viện, bệnh xá để tham khảo, ứng dụng tốt cả kinh nghiệm của châm cứu và kinh nghiệm của điều trị điện, khi thực hiện điều trị điện trên huyệt. Nhờ thế tăng thêm khả năng phòng bênh và chữa bệnh cho nhân dân, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam.

Tác giả: 
B.S Lã Quang Nhiếp - B.S Đặng Chu Ký
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1984
Từ khóa: 
Điều trị, điện, huyệt
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
372 trang - Khổ 13 x 19
Ký hiệu: 
303.04