Đạo đức và kỹ năng của luật sư trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa

 Sách được biên soạn trong khuôn khổ dự án TA-VIE do ngân hàng phát triển Châu Á tại trợ theo thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam . Tài liệu tham khảo cho sinh viên luật ở trình độ cao, gồm 2 tập .Tập 1 đánh giá khái quát hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành và xem xét những lĩnh vực cơ bản của pháp luật kinh tế; Tập 2 phân tich những kỹ năng pháp luật thực hành cần thiết để các cán bộ pháp luật có thể hoạt động một cách có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, đồng thời nêu lên những gợi ý  mang tính thực tiễn .

Tác giả: 
PGS. TS Lê Hồng Hạnh ( chủ biên )
Năm xuất bản: 
2003
Từ khóa: 
Đạo đức và kỹ năng của Luật sư
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
3
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
287 trang - Khổ 18- 26 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
505.01
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện