Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị số 1/2019

Hoạt động khoa học và công nghệ
Một số hình ảnh hoạt động Khoa học và công nghệ Quảng Trị nổi bật năm 2018.
Hoạt động Khoa học và công nghệ Quảng Trị: Đổi mới toàn diện các lĩnh vực , ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ , xây dựng và phát triển  thương hiệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới. 
Chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân ro65ngca1c kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. giai đoạn 2017- 2025 vể lĩnh vực Sỡ hữu trí tuệ.
Nghiên cứu- Trao đổi.
Truyền thông Khoa học và Công nghệ : Thực tiễn và một số giải pháp .
Kết quả đề tài khoa học và công nghệ: Từ nghiên cứu đến thực tiễn.
Nghiên cứu ứng dụng than sinh học và đất sét nung để xử lý nước thải sinh hoạt.
Khoa học và Đời sống  
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Linh chi hòa tan" Đất Lửa " làm chủ công nghệ chế biến , sản xuất và thương mại háo sản phẩm.
Nuôi tôm siêu thâm canh: Hướng phát triển bền vững trong xây dựng vùng nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao.
Phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ.
Văn hóa- Lịch sử
Địa chỉ Quảng trị:Công trình khoa học quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống, của đất nước, con người Quảng Trị.
Khe sanh, " Mảnh đất, đời người"
Làng cổ Hội Kỳ- Những giá trị di sản kiến trúc, cảnh quan cần bảo tồn và kế thừa trong quá trình phát triển.
Không gian "thiêng" tronh ngôi nhà truyền thống của người Việt Quảng Trị.
Học tập và làm theo tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
Nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ, Đảng viên trong tình hình mới.

ISSN: 
1859- 4212
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng trị
Từ khóa: 
Đặc san, Khoa học, Công nghệ, Quảng Trị, 1/2019

Tài liệu khác

Trang