Đặc điểm sinh học và năng suất cây trồng được tưới nước

Tưới nước là một yếu tố quan trọng để điều chỉnh chế độ nước của đất và cây trồng, khắc phục hạn hán và khô hanh. Sản lượng của các loại cây trồng đạt được cao và ổn định, có chất lượng tốt chỉ khi việc điều chỉnh chế độ nước tốt nhất. Đối với cây lúa, việc tưới nước là môi trường sinh thái cần thiết đối với cuộc sống. Muốn có thu hoạch cao và chất lượng tốt, cần hiểu biết đặc tính sinh học, nhu cầu về nước và chất khoáng của cây trồng để việc tối ưu hóa chúng cho phép đạt được mục tiêu đề ra. Đó là nhiệm vụ cơ bản của cuốn sách này. Trong quá trình viết cuốn sách này, tác giả đã lưu ý đến các thành tựu đạt được trong lĩnh vực khoa học giáp ranh sinh vât học-hóa sinh di truyền học,… và vai trò của các loại giống mới có năng suất cao, công cụ cơ giới hóa, thiết bị mới và các phương pháp nghiên cứu năng suất cây trồng. Song chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này có thể giúp cho các cán bộ nông nghiệp, các nhà nông học và cán bộ khoa học Việt Nam.

Tác giả: 
Biên tập: Phạm Hoàn
Năm xuất bản: 
1988
Từ khóa: 
sinh học cây trồng
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
254 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
499.02