Công trình năng lượng khí sinh vật BIOGAS

Những lợi thế của khí sinh vật (biogas) đối với các vùng nông thôn là:
Giải quyết vấn đề chất đốt
Kích thích sản xuất nông nghiệp
Biogas là sự cải thiện sức khỏe cộng đồng
Biogas và vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp
Sách này đề cập đến các nội dung: những nguyên tắc để xây dựng hầm biogas, thiết kế các loại hầm khí, quản lí và khai thác hầm khí,biện pháp an toàn trong quá trình xây dựng,... Ngoài ra còn có phần phụ lục hướng dẫn chi tiết cách xây dựng, chọn vị trí một hầm khí loại nhỏ trong gia đình, cách sử dụng khí  như thế nào để sản xuất được nhiều khí vi sinh nhất...

Tác giả: 
Nguyễn Duy Thiện
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2001
Từ khóa: 
Biogas
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
208 trang - Khổ 15 x 21
Giá: 
27.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
406.01