Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghê An sồ 06/2020

Sự kiện và vấn đề 
1. Đất nước đang cần báo chí giám sát và phản biện xã hội mạnh mẽ.
2. Muốn du lịch phát triển, không thể thiếu vai trò của báo chí.
Khoa học Xã hội Nhân văn và đời sống
3.Du lịch trong mối quan hệ với văn hóa và nhân cách.
4.Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An- Những dấu ấn trong nhiệm kỳ 2014-2019.
Khoa học Xã hội và Nhân văn với học đường.
5.Giá trị những bài viết của Nguyễn Văn Tố trên tạp chí Thanh Nghị.
Diễn Đàn Khoa học Xã hội và Nhân văn
6.Khai thác lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch biển , đảo ở Nghê An.
7.Sinh kế cư dân ven biển Nghê An- Những biến đổi trong điều kiện phát triển du lịch.
8.Biến đổi văn hóa  trong thực hành tín ngưỡng của cư dân vùng biển phát triển du lịch.
9. Trăn trở trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch ở Nghê An hiện nay.
Đất và Người Nghệ An  
10.Một nhà báo Nghệ từng làm thư ký cho cụ Phan và cụ Huỳnh
11.Nguyễn Khắc Viện, một nhà báo lớn của thời đại.
Thông tin tư liệu  
12.Nghệ An trấn trong Hoàng Việt địa dư chí.
Tin Khoa học xã hội và nhân văn 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
Từ khóa: 
Chuyên san, Khoa học, Xã hội, Nhân văn, Nghê An,06,2020