Căn bản sửa chữa VCR.

Nội dung sách gồm :
Các qui ước thường gặp trên hệ cơ VCR.
Chương 1: Các nguyên tắc tháo ráp hệ cơ.
Chương 2 : Tháo ráp khung hộp băng của VCR
Chương 3:  Tháo ráp Cam Switch.
Chương 4 : Các hư hỏng chính trên hệ cơ VCR .
Chương 5 : Cân chỉnh hệ cơ VCR.
Chương 6: Thay thế mép từ .
Phụ lục  : Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo mép .

Tác giả: 
KS điện tử Phạm Đình Bảo
Năm xuất bản: 
1996
Từ khóa: 
Căn bản sửa chữa , VCR
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
156 trang - khổ 21 x 29,7 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
202.01