Cẩm nang y học toàn khoa

Cuốn " Cẩm nang y học toán khoa" gồm 4 chương như sau:
I. Những bệnh thông thường người lớn và trẻ em
II. Những bệnh đàn bà và thai sản
III. Những phương pháp ngừa thai 
IV. Cứu thương

Tác giả: 
B.S Nguyễn Hoàng Mai - B.S Vương Thừa Đức
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1990
Từ khóa: 
cẩm nang, y học
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
258 trang - Khổ 13 x 19
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
303.05