Cẩm nang trị bệnh trẻ con

Nội dung gồm 3 phần:
Phần 1: Trước khi đứa trẻ chào đời
Phần 2: Phương pháp nuôi trẻ
Phần 3: Bệnh trẻ con 

Tác giả: 
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Mai
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1990
Từ khóa: 
bệnh trẻ em
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
223 trang - khổ 13 x 19 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
303.02