Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Nội dung gồm 25 phần :
Phần 1: Động lực học và cơ cấu 
Phần 2: Kết cấu 
Phần 3: Cơ học chất lỏng 
Phần 4: Động lực học và dao động
Phần 5: Nhiệt động học và truyền nhiệt
Phần 6 : Nhiên liệu và biến đổi năng lượng
Phần 7 : Động học và kỹ thuật phản ứng
Phần 8: Các quá trình tách 
Phần 9:Kỹ thuật Biển và bờ biển 
Phần 10: Kỹ thuật thủy lợi 
Phần 11: Giao thông 
Phần 12: Hàng không và Không gian vũ trụ 
Phần 13: Khảo sát trắc địa
Phần 14: Hệ thống và quản lý môi trường 
Phần 15: An toàn 
Phần 16: Các hệ thống tuyến tính và mô hình
Phần 17: Mạch điện 
Phần 18: Điện tử 
Phần 19: Hệ thống số 
Phần 20: Truyền thông và xử lý tính hiệu 
Phần 21: Máy tình
Phần 22: Phương pháp đo và dụng cụ đo 
Phần 23: Hệ thống điều khiển 
Phần 24: Sản xuất 
Phần 25: Kinh tế và quản lý quá trình sản xuất

Tác giả: 
Chủ biên: PGS.TS Đàm Xuân Hiệp - GS.TS Trần Văn Địch - TS. Trương Huy Hoàng
Năm xuất bản: 
2004
Từ khóa: 
điện tử, động học
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
2095 trang - khổ 20,5 x 28,5 cm
Giá: 
350.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
299