Biến hóa sinh học thuốc

Cuốn chuyên khoa “ Biến hóa sinh học thuốc” xuất bản lần này là lần thứ hai. Những năm gần đây, trong các tài liệu xuất bản có thông báo kết quả nghiên cứu về các mặt cảm ứng và ức chế biến hóa sinh học thuốc, về sự tác dụng tương hỗ giữa các thuốc theo các chỉ số dược động học cũng như dược lực học của thuốc. Việc chữa bệnh bằng thuốc trước hết là dựa vào các tính chất dược lực của thuốc vì chính dược lực học xác định phổ tác dụng điều trị, từ đó mà chỉ định hay chống chỉ định dùng thuốc này hay thuốc khác. Chúng tôi xem lần xuất bản này của cuốn sách như là một sự trao đổi kinh nghiệm giữa ngành dược lý học Liên Xô và Việt Nam. Chúng tôi rất phấn khởi nếu cuốn sách này có bổ ích đối với cán bộ y tế Việt Nam.

Tác giả: 
Biên tập Nguyễn Kim Liên
Năm xuất bản: 
1988
Từ khóa: 
sinh học, thuốc, biến hóa
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
356 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
303.02