Bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ em- chọn lựa kháng sinh

Gồm 3 chương:
Chương 1: Nguyên tắc sử dụng kháng sinh
Chương 2:  Liều lượng kháng sinh dùng cho trẻ em
Chương 3: Chọn lựa kháng sinh trong các bệnh nhiễm khuẩn trẻ em.

Tác giả: 
BS. Nguyễn Ngọc Rạng
Năm xuất bản: 
1993
Từ khóa: 
bệnh trẻ em
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
83 trang - khổ 13x19 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
303.01