Bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước số 07/2019

Nghiên cứu – Trao đổi
Chế tạo thành công dây chuyển sản xuất điều khéo kín từ niềm đam mê sáng tạo.
Nghiên cứu xử lý nước thải phòng khám , sữ dụng công nghệ thiếu- hiếu khí kết hợp.
Để cây điều Bình Phước thích ứng với biến đổi khí hậu.
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng  hóa.
Khoa học- Đời sống
Điện mặt trời áp mái, những vấn đề cần biết .
Trung tâm khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước, nơi kiểm định cột đo xăng dầu.
Qui chuẩn kỹ thuật  quốc gia đối với thiết bị X- quang dùng trong y tế.
Một số biện pháp tăng khả năng đậu trái và phòng trừ sâu bệnh hại cho vườn điều .
Đến 2020 Bình Phước triển  khai tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.
Tiếp tục khảo sát doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ truy xuất nguồn gốc.
Nghiệm thu đề tài” vai trò của già làng và người có uy tín trong vùng đồng  bào dân tộc thiểu số “
Bình Phước : Phát động cuộc thi robocon mini năm 2019 với chủ đề” chinh phục quả điều vàng”.
Chấm chung khảo hội thi sáng tạo kỹ  thuật tỉnh lần thứ V.
Nghiệm thu đề tài dạy T’siêng cho học sinh bậc tiểu học.
Hội dồng KH&CN họp nghiệp thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.
Công dụng chữa bệnh của cây hương phụ.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Tạo thương hiệu chất lượng sạch từ yến sào.
Bí quyết kiềm tiền tỷ của nhà nông Đặng Xuân Trinh.
Cơ chế chính sách
Bình Phước: Ban hành quy định mới về quản lý hoạt  động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.
Bình Phước cần xây dựng, phát triển về chính phủ điện tử, chuyển đổi số và độ thị thông minh.

ISSN: 
2354 - 0990
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa và Công nghệ tỉnh Bình phước
Từ khóa: 
Bản tin,Thông tin, Khoa học,Công nghệ, Bình Phước, 07/2019