Bản tin Thông tin Khoa học và công nghệ Bình Phước, số 8/2019

Nghiên cứu- Trao đổi 
Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực thúc đẩy kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
Ứng dụng triển khai công nghệ lò đốt chất thải rắn y tế VHI-18B
Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phản ứng điện hóa cao áp sử dụng điện cực.
Khoa học và đời sống
Ứng dụng zalo trong cải cách hành chính.
Trường quân sự tỉnh Bình Phước nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo cho các đối tượng.
Một số đóng góp của đồng bào dân tộc trong kháng chiến. 
Ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển.
Lắp đặt nắp cống một chiều để ngăn mùi. 
Nghiêm thu đề tài" Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng tại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016- 2020".
Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý" Hạt điều Bình Phước" cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Bảo.
Hai học sinh sáng tạo thành công chiếc xe đạp đa năng.
Bình Phước với công tác kiểm tra Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Một số kết quả khảo sát đánh giá trình độ công nghệ ngành sản xuất chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
61 giải thưởng sẽ được trao tại lễ bế mạc cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XII.
Bệnh Cam tích và phép chữa.
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - TECHFEST vùng Đông Nam Bộ năm 2019.
Một số kết quả nổi bật của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2017- 2019.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
Cơ chế chính sách 
Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020.
Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN
cấp cơ sở năm 2020.
Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước
Từ khóa: 
Bản tin, Thông tin, Khoa học ,công nghệ, Bình Phước, 8/2019