Bản tin Thăng Long- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ,số 01/2020.

Tiêu điểm
1. Kết quả  hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
2. Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm2019 và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020.
Khoa học và công nghệ .
3.Nghiêm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố" Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến các hệ sinh thái rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội "
4. Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố" Nghiên cứu giải pháp  quản lý  phần mái công trình kiến trúc tại thành phố Hà Nội" 
5. Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố " Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thảm họa trên địa bàn  Thủ đô Hà Nội" .
6. Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố" Nghiên cứu nâng cao chất lượng quản lý  xây dựng hè đường đô thị thành phố Hà Nội ".
7. Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố" Nghiên cứu phát triển giống bưởi đỏ Hòa Bình tại Hà Nội " 
8. Đề tài: Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng chống bọ xít hại nhãn  chín muộn tại Hà Nội "
9. Đề tài : Đánh giá  nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng  cao đời sống nông dân của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI ( 2015- 2020)  và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
10. Đề tài : Hoạt động các tổ chức phi lợi nhuận cung ứng dịch vụ xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp.
11. Đề tài : Thanh tra việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp
Diễn đàn
12.Máy chụp PET thế hệ mới ( fxPET ) sẽ giúp giảm chi phí chụp PET, CT và MRI.
13. Quang hợp nhân tạo: Chúng ta có thể khai thác năng lượng của mặt trời cũng như thực vật không ?
Sự kiện bình luận
14. 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2019.
Tin tức
15. 17 startup" hấp dẫn ' nhất Việt Nam năm 2019
16.Hội thảo về các vấn đề xung quanh dự án " Giáo dục phù hợp tương lai "

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Công nghệ, Hà Nội, Thăng Long ,01,2020.