Bản tin Thăng Long Khoac học và công nghệ số 6/2020

Tiêu điểm
1. Sở Lao động - Thương bình và Xã hội triển khai hoạt động KH&CN bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
2. Tích cực ứng dụng kết quả nghiên cứu Khoa học trong công tác dân vận.
3. Sở KH&CN làm việc với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Cao Đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN.
4. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
5. Sở KH&CN làm việc với trường Đại học thủ đô Hà Nội về đề xuất đặt hàng  nhiệm vụ khoa học và công nghệ .
6. Phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật  Hà Nội  đối với sự nghiệp KH&CN Thủ đô.
7, Huyện Thạch Thất  ứng dụng KH&CN giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương.
8. Tăng cường các nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật .
9.Hội nghị tổng kết chương trình số 20- Ctr/TU của Ban thường vụ Thành ủy về Chương trình Nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội.
Khoa học và công nghệ 
10.Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố " Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng gừng trong bao và phát triển một số giống gừng mới chất lượng cao tại Hà Nội phục vụ nhu cầu tiêu dùng  xuất khẩu ".
11..Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố" Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển giống cỏ mới cho Hà Nội " .
12. Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố " Nghiên cứu  chế tạo mảnh vá hộp sọ và lồi cầu xương hàm dưới bằng công nghệ 3D tử vât liệu Cacrbon- Polyether Ether Ketone ( C-PEEK)"
13. Nghiên cứu cơ chế khai thác, huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị trện địa bàn Hà Nội đến năm 2025.
14. Đề tài : Nghiên cứu cơ chế khai thác, huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đến 2025.
15. Đề tài : Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thảm họa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
16. Đề tài : Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong tái chế men bia thải làm thức ăn chăn nuôi cho địa bản Hà Nội .
Diễn đàn 
17. Tiếp tục sử dụng Nicotine có thể thúc đẩy khối u não ở bệnh nhân ung thư phối.
Sự kiện bình luận 
18. Chương trình chuyển đồi số quốc gia đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.
Tin tức 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
02
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội
Từ khóa: 
Bản tin, Thăng Long, Khoa học, công nghệ, 6,2020