Bản tin Thăng Long Khoa học và công nghê số tháng 7/2018

Tiêu điểm 
Diễn đàn Cấp cao và Triễn lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2018.
Tin hoạt động 
Tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến sinh kế và phúc lợi của các hộ gia đình ở Hà Nội .
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các nhà quản lý doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới . 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục gái trị văn hóa  cho lực lượng vũ trang thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay .
Nghiên cứu phát triển một số giống dâu nhập nội trên địa bàn thành phố Hà Nội Khoa học và Công nghệ 
Các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp và trợ giúp pháp lý trên địa bàn Hà Nội .
Diễn đàn 
Quốc gia khởi nghiệp xu thế thời đại vấn đề  rút ra đối với Việt Nam qua những mô hình phát triển .
Sự kiện và bình luận 
Điều kiện để doanh nghiệp dược hỗ trợ chuyển giao công nghệ .
Đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam.
Giới thiệu báo cáo Chỉ số đồi mới toàn cầu năm 2018 và kết quả của Việt Nam .
.....
Tin tức 
Hội nghi sơ kết phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường về KH&CN trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn  2015-2020.
....

Loại tạp chí: 
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công Nghệ Hà Nội
Từ khóa: 
Bản tin , Thăng Long, tháng 7/2018