Bản tin Thăng Long Khoa học và Công nghệ số tháng 5/2019

Tiêu điểm 
Khẳng định vai trò Khoa học và công nghệ Thủ đô.
Tọa đàm- Đối thoại: Đảng với Thanh niên- Thanh niên với Đảng Chủ đề: Thanh niên với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4".
Dự án sản xuất thử nghiệm giống mai vàng Yên Tử.
Tin tức 
Giao ban Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố Vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ XII năm 2019.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt 
Hội thảo" Các mô hình kinh doanh  mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam : Nút thắt và các kiến nghị".
Hội thảo " Xu hướng, thành tựu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và vi mạch  tại Việt Nam".
Hội thảo "Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo cho phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức.
Hội thảo Tổng kết cuộc thi Sáng chế năm 2018.
Khoa học và Công nghệ 
Một số vấn đề về chất lượng và tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
Các giải pháp quản lý nhà nước đối với các trường phổ thông dân lập, tư thực tại Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
Diễn đàn
Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại thành phố Hà Nội.
Sự kiện bình luận 
Cập nhật tình hình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Thanh niên với cách mạng công nghiệp 4.0.
Thông tin trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội
Từ khóa: 
Bản tin ,Thăng Long, Khoa học,Công nghệ, 5/2019