Bản tin Nông nghiệp và Nông thôn Vĩnh long, tháng 04/2020

Tin tức và sự kiện
1.Đại hội Hội sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.
2.Ngành Nông nghiệp Vĩnh Long tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống và hỗ trợ hạn mặn.
Nông thôn mới
3.Vũng Liêm: Hiệu quả của việc vay vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.
4. Xã Hoà Hiệp, Huyện Tam Bình quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Khoa học - Kỷ thuật
5.Dự báo sâu bệnh hại lúa tháng 4/2020.
6. Quy trình kỹ thuật áp dụng cho mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ hạt giống lúa xác nhận tại ĐBSCL.
7. Một số biện pháp kỹ thuật cần lưu ý khi canh tác rau màu trong điều kiện hạn, mặn .
Văn bản pháp luật
8.Chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về phòng chống dịch bệnh COVID- 19 
9.Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID- 19
Tham luận
10.Phát triển công nghiệp chế biến sẽ góp phần giải quyết đầu ra cho sản xuất nông sản.
11.Thách thức và cơ hội của ngành hàng cá tra Việt Nam trong đại dịch COVID-19.
12.Đỉnh điểm của khô hạn và xâm nhiễm mặn đã qua- Những vấn đề  tồn tại đặt ra và định hướng trong thời gian tới.
13.Xuất khẩu gạo trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh.
14.Chăm sóc vật nuôi trong điều kiện nắng nóng và xâm nhập mặn.
Mô hình sản xuất
15.Mô hình trồng lác hiệu quả cao trong mùa khô hạn và xâm nhập mặn.
16.Vũng Liêm: Hiệu quả mô hình nuôi ếch kết hợp cá rô phi đỏ .
17.Mô hình nuôi le le làm giàu nhanh chóng và bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Hỏi đáp chuyên ngành
18.Hỏi- Đáp:  Luật trồng trọt 
19. Hỏi- Đáp: Luật Chăn nuôi
Thông tin thị trường trong và ngoài tỉnh

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Long
Từ khóa: 
Bản tin, Nông nghiệp, Nông thôn ,Vĩnh long, 04,2020