Bản tin Khoa học và Ứng dụng Đồng Nai số 02/2020

Tin tức và sự kiện
1.Tác dụng dược lý của cây tầm bóp
2.Cách Download video facebook cực nhanh.
3.Chụp cắt lớp (CT Scan) chẩn đoán tốt nhất cho Covid-19.
4.Bạn nên biết về thực phẩm tốt cho khớp.
Chuyên đề
5.Những ứng dụng đọc sách tốt nhất trên điện thoại.
6.3uTools - siêu công cụ miễn phí giúp quản lý Iphone vượt trội.
7.Nén File dung lượng nhỏ nhất bằng Winrar.
8.Copy My Data : Chuyển dữ liệu qua lại giữa IOS và Android không cần thiết bị hỗ trợ.
9.Viêm não
Tri thức và ứng dụng
10. Giài pháp khắc phục hạn chế khi sử dụng youtube.
11. Sử dụng mạng xã hội Twitter
12.Thay đổi chiều cao của nhiều hàng,nhiều cột có cùng một kích cỡ trong Word.
13.Cách tạo lớp học online giữa kì nghỉ dài chống dịch COVID-19.

ISSN: 
2354-1148
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Ứng dụng,Đồng Na, 02,2020