Bản tin Khoa học và Đời sống số 04/2018 - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ngãi

Sự kiện và trao đổi 
Kết quả hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.
Kinh tế Quảng Ngãi 2018- Một năm bức phá ở nhiều chỉ tiêu.
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030, sự cần thiết và những nét mới cần quan tâm.
Người cao tuổi đề phòng bệnh mãn tính để vui xuân trọn vẹn.
Tết năm Hợi, tìm hiểu con Heo dưới góc nhìn y học cổ truyền.
Lựa chọn thực phẩm an toàn trong ngày Tết .
Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ 
Hội thảo " Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Quảng Ngãi, cơ hội và thách thức. 
Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật 
Sáng tạo Khoa học công nghệ ở công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 
Hoạt động của Liên Hiệp hội và các Thành viên.

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quãng Ngãi
Từ khóa: 
Bản tin, Khoa học, Đời sống, 04/2018, Liên hiệp,Hội Khioa học , kỹ thuật,Quảng Ngãi